O Katedrze
 

 

PRIORYTETY BADAWCZE:

 • Struktura i właściwości funkcjonalne skrobi różnego pochodzenia botanicznego
 • Właściwości molekularne polisacharydów
 • Chemiczna, fizyczna i enzymatyczna modyfikacja polisacharydów i oligosacharydów z możliwością modyfikacji kombinowanej
 • Kompleksy inkluzyjne cyklooligosacharydów
 • Interakcje skrobi z hydrokoloidami polisacharydowymi
 • Wartość technologiczna zbóż, roślin strączkowych i bulwiastych
 • Innowacyjne receptury i technologie produkcji pieczywa tradycyjnego, bezglutenowego i cukierniczego
 • Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie zbożowych preparatów dietetycznych - koncentratów β-glukanów i pentozanów
 • Zawartość akryloamidu i HMF w produktach spożywczych
 • Fortyfikacja produktów spożywczych w surowce będące źródłami związków bioaktywnych i prozdrowotnych
 • Produkty innowacyjne z wykorzystaniem technologii "zero waste"
 • Metody przedłużania trwałości produktów spożywczych
 • Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne produktów pszczelich
 • Nowatorskie produkty na bazie surowców węglowodanowych
 • Biodegradowalne folie spożywcze

Dyscypliny dydaktyczne:

 • przydatność technologiczna surowców roślinnych,
 • technologia przemysłów węglowodanowych,
 • technologia cukiernictwa,
 • przetwórstwo ziemniaczane,
 • przemysł skrobiowy,
 • technologia przetwórstwa zbóż,
 • technologia piekarstwa,
 • technologia młynarstwa,
 • produkcja makaronów,
 • prawo żywnościowe,
 • opracowanie nowych produktów spożywczych

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK