Blok specjalizacyjny R: Jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych

Specjalizacja jest prowadzona wspólnie z Katedrą Analizy i Oceny Jakości Żywności  oraz Katedrą Chemii

Program zajęć (przedmioty podświetlone na żółto prowadzone są w KTWiPZ)

 

W pierwszym semestrze Technologia specjalizacyjna II R: Kształtowanie i ochrona jakości w produkcji wyrobów węglowodanowych będzie obejmować wykłady z następującego zakresu tematycznego:

 

 • Etapy produkcji cukru trzcinowego i buraczanego. Fizyczne i chemiczne właściwości sacharozy. Cechy jakościowe produktów przemysłu cukrowniczego.             
 • Wpływ    technologii  produkcji na  jakość czekolady i karmelków.                        
 • Różnice we właściwościach fizyczno-chemicznych skrobi różnego pochodzenia botanicznego. Wpływ modyfikacji skrobi na jej cechy jakościowe.                                                
 • Wymagania jakościowe stawiane ziemniakowi jako surowcowi do przetwórstwa spożywczego,  dobór surowca w zależności od kierunku przerobu oraz wpływ przechowywania i składu chemicznego ziemniaka na jakość  produktów uszlachetnionych  ziemniaków.                                                                        
 • Technologia produkcji i zapewnienie jakości najpopularniejszym produktom ziemniaczanym tj. smażonym  i przekąskowym oraz suszonym typu "instant".                    
 • Kształtowanie i ochrona jakości ziarna przeznaczonego do produkcji artykułów zbożowo-mącznych.                                                                           
 • Nowoczesne technologie w kształtowaniu i ochronie jakości przy produkcji różnych rodzajów mąk.                                                                            
 • Surowcowe i technologiczne aspekty kształtowania jakości wyrobów piekarskich.
 • Wyroby piekarskie w aspekcie ich trwałości i bezpieczeństwa zdrowotnego.       
 • Wpływ technologii produkcji makaronów, kasz i wyrobów ciastkarskich na ich jakość.   

 

Ćwiczenia laboratoryjne będą obejmować:

 • Analizę jakości i bezpieczeństwa cukru otrzymanego z różnych źródeł  naturalnych (roślinnych) i syntetycznych. Kreowanie jakości produktów spożywczych z udziałem różnych substancji słodzących.                
 • Analizę jakościowa miazgi kakaowej i czekolady wraz z  analizą  jakości karmelków.
 • Hydrolizę skrobi i jej wpływ na jakość produktów spożywczych.                            
 • Wpływ przydatności technologicznej bulw ziemniaczanych, określonej skrobiowością, zawartością skrobi cukrów redukujących oraz popiołem, na jakość  produktów uszlachetnionych z  ziemniaka.             
 • Wpływ  różnych parametrów procesu blanszowania  i smażenia na jakość produktów smażonych z ziemniaka otrzymanych metodą tradycyjną i nowoczesną (metodą ekstruzji)- analiza cech fizycznych wyrobu, zawartości chlorków i  tłuszczu.                               
 • Ocenę wpływu jakości ziarna i jego kondycjonowania na wydajność mąki.          
 • Wpływ składu chemicznego na jakość mąki.                                                                      
 • Kontrolę jakości przemian wybranych składników mąki w czasie fermentacji ciasta i wypieku chleba.                                                                          
 • Praktyczne podstawy technologii produkcji pieczywa.                                                                              
 • Ocenę wpływu stosowanych surowców na jakość wyrobów ciastkarskich.                                                                                  

Seminarium specjalizacyjne 1 R obejmuje:

 • Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień  związanych z tworzeniem się  produktów reakcji Maillarda ich wpływie na jakość produktów  spożywczych.            
 • Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień  związanych z procesami kleikowaniem i retrogradacją  skrobi  ich wpływie na jakość produktów  spożywczych, zwłaszcza węglowodanowych.                                   
 • Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień  związanych z możliwością  wzbogacenia  pieczywa i ciastek w  surowce bądź odpady przemysłowe będące źródłem  błonnika i  polifenoli, a kształtowanie jakości i bezpieczeństwa żywności.              
 • Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień  związanych z wpływem  metody suszenia i sterylizacji na jakość wyrobów uszlachetnionych z  ziemniaka.                 
 • Przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień  związanych z jakością  produktów węglowodanowych, a zastosowaniem surowców i dodatków pomocniczych w technologii żywności.                                             
 • Przygotowanie prezentacji dotyczących aktualnych i nowoczesnych trendów w jakości i bezpieczeństwie produktów spożywczych.                                                                             
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK