NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY BADAWCZE PRACOWNIKÓW KATEDRY TECHNOLOGII WĘGLOWODANÓW I PRZETWÓRSTWA ZBÓŻ

 

 • 2019/03/X/NZ9/01829 Próba otrzymania biokompozytów polisacharydowych zawierających grafen o pożądanych właściwościach mechanicznych. dr hab.  inż. Magdalena Krystyjan, prof. UR.  Realizacja w latach 2019 - 2021.   
 • PBS/B8/12/2014. Opracowanie technologii pieczywa funkcjonalnego w oparciu o tradycyjny żur piekarski wzbogacany wyselekcjonowanymi bakteriami fermentacji mlekowej. Koordynator projektu ze strony UR – dr inż. Dorota Litwinek. Realizacja w latach 2014-2017.
 • UMO-2011/03/B/NZ9/00152. Niestabilne w czasie kleiki skrobi ziemniaczanej oraz możliwości ich stabilizacji. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Sikora. Realizacja w latach 2012 – 2015.
 • Iuventus Plus Nr 0055/IP1/2011/71. Wpływ interakcji pentozanów i białek na właściwości chleba żytniego. Badania modelowe. Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Buksa. Realizacja w latach 2012 – 2014.
 • N N312 331640. Możliwości zagospodarowania mąki owsianej odpadowej do produkcji pieczywa, ekstrudatów i zagęstników spożywczych. Kierownik projektu –  prof. dr hab. inż. Halina Gambuś. Realizacja w latach 2011- 2014.
 • N N312 331240. Otrzymywanie nowych amfifilowych pochodnych cyklodekstryn o charakterze polifunkcyjnych dodatków do żywności. Kierownik projektu: dr inż. Marcin Łukasiewicz. Realizacja    w latach 2011-2013.
 • N N312 440837. Wpływ zawartości i właściwości pentozanów na jakość pieczywa z mąk żytnich   o zróżnicowanej zawartości popiołu. Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Buksa. Realizacja   w latach 2009 – 2012.
 • N N312 207436. Interakcje skrobi różnego pochodzenia botanicznego z nieskrobiowymi hydrokoloidami polisacharydowymi. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Sikora. Realizacja w latach 2009- 2012.
 • N N312 441237. Nowe masy cukiernicze na bazie miodu i hydrokoloidów polisacharydowych. Badania modelowe, właściwości i potencjał aplikacyjny. kierownik projektu: 
  dr inż. Stanisław Kowalski. Realizacja w latach 2009-2012.
 • 162/6.PR UE/2007/7. Świeże pieczywo o polepszonych właściwościach żywieniowych i niskim zapotrzebowaniu energetycznym z korzyścią dla konsumenta i środowiska. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Sikora. Realizacja w latach 2007-2012.
 • EU-FRESHBAKEFreshly baked breads with improvement of nutritional quality and low energy demanding for the benefit of the consumer and of the environment. Koordynator projektu: prof. dr hab. inż. Marek Sikora. Realizacja w latach 2006-2009.
 • 2 P06T 01328. Rola retrogradacji w procesie starzenia się kleików skrobiowych. Kierownik projektu: dr Rafał Ziobro.  Realizacja w latach 2005-2007.
 • N312 007 31/0848. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w bezodpadowych procesach otrzymywania skrobi utlenionej. Kierownik projektu: dr inż. Marcin Łukasiewicz. Realizacja w latach 2006 - 2008.   
 • 2 P06T 084 29 . Wpływ modyfikacji chemicznych na równowagę fazową wodnych mieszanin skrobi różnego pochodzenia botanicznego i wybranych hydrokoloidów. Kierownik projektu: dr inż. Wiktor Berski.  Realizacjaw latach 2005 - 2007.   

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK